QVINTIP® är baserad på svensk forskning

Qvintip® har en solid klinisk grund och har utvärderats i partnerskap med Cytologiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samarbeten med forskare är en av våra hörnstenar. Qvintip har studerats i 22 kliniska studier på sammanlagt
25 000 kvinnor. Ytterligare kliniska studier på 15 000 kvinnor pågår.

Referenser till utvalda studier finner ni nedan.