APROVIX
 
 

 EN LÖSNING PÅ ETT STORT PROBLEM

cai412-28709.jpg

UTMANINGEN

HPV-infektion

En genital humant papillomavirus (HPV) infektion är mycket vanlig. Vid 50 års ålder har 4 av 5 kvinnor haft en HPV-infektion och de flesta får inga symptom av infektionen. HPV-infektionerna läker oftast ut av sig själva, men hos några få blir infektionen bestående vilket kan leda till cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. HPV-infektion kan upptäckas med en DNA-analys för HPV.

HPV orsakar livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer orsakas av en bestående infektion av det sexuellt överförbara viruset HPV.

Livmoderhalscancer är ett stort och globalt hälsoproblem

För 2020 räknas det med att 600 000 kvinnor får diagnosen livmoderhalscancer och att hälften av dem kommer att dö i sjukdomen[1].   

Livmoderhalscancer är den fjärde mest vanliga cancerformen hos kvinnor och den åttonde mest vanliga cancerformen i världen.

Livmoderhalscancer GÅR ATT FÖRHINDRA

Livmoderhalscancer går att förhindra genom förebyggande insatser som vaccin och screening.

Syftet med screening är att upptäcka utveckling mot cancer i tid. Givet att en utveckling mot cancer upptäcks i ett tidigt skede kan den stoppas med behandling. Alla vuxna kvinnor rekommenderas att screenas för livmoderhalscancer med några års mellanrum, även kvinnor som har vaccinerats. Vaccin täcker inte alla typer av HPV som kan orsaka cancer.  

Den vanligaste screeningmetoden i vår del av världen har varit baserad på cellprover. Efter nya kliniska bevis[2] samt rekommendationer från bl.a. Världshälsoorganisationen (WHO) har ett flertal länder däribland Sverige valt att ändra screeningmetod från cellprover till HPV-test.

Vill du veta mer om HPV? Läs mer här.


[1] Sims et al. Lancet Oncology, 2019

[2] Ogilvie et al., Jama 2018 ul 3;320(1):43-52

 

 

Hand_pinne_vit_wide.jpg

LÖSNINGEN: QVINTIP®

Qvintip® är ett användarvänligt självtest, för att upptäcka HPV med samma säkerhet som provtagning på klinik. Vid användning av Qvintip® tar användaren själv ett vaginalt prov. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys.

Qvintip® självprovtagningskit har blivit utsett av kvinnor i kliniska studier till att vara det mest bekväma och användarvänliga självtestet på marknaden.

Qvintip® HPV test

I dagens utveckling från cellprover till HPV-test som primär screening metod, finns det tydliga fördelar med självtest för HPV både organisatoriskt och ekonomiskt.  

“Bland de kvinnor som själv tog sitt prov och skickade in för HPV-test hittades mer än dubbelt så många som i slutändan hade cellförändringar i vävnadsprovet än de som följde den ordinarie cellprovtagningen för cytologianalys. Dessutom var handläggningstiden till diagnos kortare för de som gjorde självprovtagning.” Läs artikeln här. 

Qvintip® är ett nytt, prisvärt och lämpligt sätt att upptäcka en bestående HPV infektion innan cellförändringar har skett. Detta för att ge kvinnor de bästa förutsättningarna att kunna starta en potentiell behandling i tid. 

Qvintip® är grundat av Erik Wilander, chefsläkare och professor i patologi och cytologi, 2001. Samarbeten med framstående forskare och institutioner är en grundbult i Aprovix affärsstrategi. I dagsläget har provtagaren använts i 21 kliniska studier på 25 000 kvinnor. Ytterligare kliniska studier med 15 000 kvinnor är pågående. Läs mer och forskning och studier här. 

CERTIFIERINGAR OCH PARTNERSKAP

Aprovix medicintekniska produkter uppfyller kraven för CE-märkning (MD 93/42/EEC, IVD 98/79/EC).

Aprovix följer ett kvalitetsledningssystem som är certifierat för utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter (ISO 13485:2016).

Viktiga partnerskap inom produktion och laboratorieverksamhet har möjliggjort expansion av företaget. Produktionen utförs enligt validerade och kontrollerade processer hos Frohe AB, ett produktionsbolag med lång erfarenhet av tillverkning av medicintekniska produkter. Aprovix har även etablerat ett samarbete med DNA-laboratoriet Dynamic Code som utvecklar och utför analyser i sitt kvalitetssäkrade laboratorium.