Screening with Qvintip - HPV self-sampling is cost effective for population-based cervical cancer prevention with the potential to improve health benefits to a lower cost than HPV reflex, conventional cytologi and repeat Pap smear.
— Professor Sonia Andersson, Karolinska Institute, Sweden
qvintip-kit_DSC0033.jpg

Qvintip® självprovtagare för HPV-analys

Qvintip® har utformats för självprovtagning och har utvärderats i samarbete med cytologiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studier visar att Qvintip® kan:

Öka deltagandet i screeningprogram
(Sanner et al, British Journal of Cancer 2009:101:871-874, Stenval et al, Actaderm Venereol 2007:87:243-245)

Förbättra specificiteten av screening hos kvinnor 35-60 år
(Gyllensten et al, British Journal of Cancer 2011:105(5):694-7)

Förbättra detektering av CIN 2-3 lesioner jämfört med cytologi (Wikström et al, British Journal of Cancer 2011:105(3):337-9)


SJÄLVPROVTAGNING STEG-FÖR-STEG

Website Steps 1234.jpg

Ta provET


Överför provet till provröret


skicka provet för analys


TA IN EN OFFERT REDAN IDAG

Hör av dig till oss på Aprovix för att få mer information kring våra produkter och lösningar.

Namn *
Namn